Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu tôn màu

Tôn mạ màu - Tôn cuộn mạ màu

Nội dung này được ​cục hải quan tỉnh Đồng Nai tư vấn như sau:

1. Về chính sách thuế

– Do công ty không nêu rõ loại hình nhập khẩu (gia công, sản xuất xuất khẩu, kinh doanh….) và loại hình hoạt động của công ty (DNCX, DN nội địa…) nên tổ tư vấn không trả lời chính xác câu hỏi trên. Hàng hó nhập kinh doanh khi nhập khẩu phải thực hiện nộp đủ các loại thuế sau đây trước khi thông quan:

+ Về thuế nhập khẩu và thuế VAT: Công ty tham khảo các quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 và Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013.

+ Về thuế tự vệ và thuế chống bán phá giá: Công ty tham khảo các quy định tại Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31/05/2017 và Quyết định số 1105/QĐ-BCT ngày 30/03/2017 để thực hiện.

– Trường hợp nhập khẩu phục vụ gia công hay SXXK sẽ được miễn thuế nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ.

Báo giá tôn cuộn cạnh tranh
Báo giá tôn cuộn cạnh tranh

2. Về thủ tục nhập khẩu

Hồ sơ thủ tục hải quan công ty thực hiện theo quy định tại điều 16 và điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Căn cứ Phụ lục II – Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học Công nghệ quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu, mặt hàng “Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng” thuộc nhóm 7210 (cụ thể 7210.70.10) thuộc Danh mục các sản phẩm thép phải kiểm tra tiêu chuẩn tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế. Công ty căn cứ vào tình hình thực tế hàng hóa của mình để làm thủ tục kiểm tra chất lượng đúng quy định.

Xem thêm :  Việt Nam áp thuế thép dây, thép cuộn nhập khẩu từ 28/5

Giá Sắt Thép Vn .Com

Nguồn : https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/xuat-nhap-khau/huong-dan-thu-tuc-nhap-khau-ton-mau-223635